Trụ đèn tín hiệu giao thông thường được làm bằng thép nhúng kẽm nóng hoặc ông tôn tráng kẽm trụ có nhiều kích thước khác nhau phụ thuộc vào yêu cầu của mỗi công trình
  • Trụ đơn dùng cho 1 đèn D300
  • Trụ đôi dùng cho 2 đèn D300
  • Trụ dùng cho 3 đèn D300
  • Trụ dùng cho biển báo giao thông