Biển báo đường bộ năng lượng mặt trời bao gồm:
Biển báo cấm: đây là biển báo để biểu thị các điều cấm, người tham gia giao thông phải chấp hành. Biển báo này có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng và hình vẽ màu đen. Biển báo nguy hiểm: biển báo này dùng để cảnh báo các nguy hiểm có thể xảy ra cho người tham gia giao thông. Biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen. Biển hiệu lệnh: khi thấy biển hiệu lệnh là bạn sẽ phải thi hành theo quy định. Các biển báo hiệu lệnh có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng. Biển chỉ dẫn: biển này giúp chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết cho người tham gia giao thông, giúp họ di chuyển thuận lợi ở trên đường. Biển báo phụ: biển báo phụ là để thuyết minh bổ sung cho 4 loại biển báo kể trên, giúp làm rõ ý nghĩa của biển báo chính. Biển báo này có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen và thường nằm dưới các biển chính.