Đèn báo hiệu đường thủy được lắp đặt ở hệ thống đường biển, kênh rạch, sông ngòi, hành lang bờ kênh... để báo hiệu cho tàu thuyền định hướng được luồng đi an toàn
Đèn báo hiệu đường thủy bao gồm đèn cảnh báo chớp vàng, xanh đỏ, đèn chớp liên tục cảnh báo cho phương tiện tàu thuyền tránh va chạm chướng ngại vật Đèn báo hiệu đường thủy Báo hiệu chướng ngại vật các công trình trên sông, trên biển như khu vực khai thác dầu khí, khu vực nuôi trồng thủy sản