Đèn báo hiệu đường thủy bao gồm đèn cảnh báo chớp vàng, xanh đỏ, đèn phân luồng giao thông trên biển....