Đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời được lắp ở ngã ba, ngã tư đèn này được thiết kế để có ánh sáng màu vàng chớp nháy liên tục tạo sự chú ý quan sát của chủ phương tiện tham gia giao thông.
Đèn tín hiệu giao thông năng lượng mặt trời bao gồm những loại sau:
  • Đèn chớp vàng năng lượng mặt trời
  • Đèn chớp vàng đầu đảo
  • Đèn phân làn đường
  • Đèn báo hiệu nguy hiểm...
  • Biển báo đường bộ dùng năng lượng mặt trời