Thông số kỹ thuật trụ đèn tín hiệu giao thông

  • Thân trụ đèn D140 cao 6.1m dày 4mm
  • Tay vươn: D76 dày 3mm
  • Khung bulong móng: 4 x M20 x1000mm
  • Khung giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời
  • Sau khi gia công nhúng kẽm nóng

Chi tiết bản vẽ trụ đèn tín hiệu giao thông

Trụ đèn tín hiệu giao thông cao 6.1m tay vươn 3.7m

Chi tiết bản vẽ đèn chớp vàng D300

Nguyên lý hoạt động của đèn chớp vàng D300