Các bước đấu nối dây đèn chớp vàng D300:

  • Bước 1: Lắp dây đèn vào bộ điều khiển theo ký hiệu dấu (+) và dấu (-)
  • Bước 2: Lắp dây nguồn ắc quy vào bộ điều khiển theo ký hiệu dấu (+) và dấu (-)
  • Bước 3: Lắp dây tấm pin năng lượng mặt trời vào bộ điều khiển theo ký hiệu dấu (+) và dấu (-)
  • Bước 4: Kiểm tra kết nối: Trước khi bật nguồn điện, hãy kiểm tra lại tất cả các kết nối để đảm bảo chúng được thực hiện đúng cách và an toàn.
  • Bước 5: Bật nguồn điện và kiểm tra xem đèn chớp hoạt động chính xác

Xem thêm >>

Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300 loại 1 đèn

Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300
Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300

Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300 loại 2 đèn

Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300
Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300

Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300 loại 3 đèn

Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300
Sơ đồ đấu nối dây đèn chớp vàng D300