Bộ điều khiển đèn chớp vàng D300 dùng để chuyển từ quang năng thành điện năng được lưu xuống bình ắc quy, buổi tối điện từ bình ắc quy cấp ngược lại cho đèn chớp vàng D300

Bộ điều khiển đèn chớp vàng D300

Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển đèn chớp vàng D300

  • Solar input: 12V-24V 70W
  • Out put: 12V DC
  • Chớp 24/24h